EP ENERGY TRADING zverejnila hospodárske výsledky za rok 2016

20.9.2017

Spoločnosť EP ENERGY TRADING, a. s., dodala v roku 2016 svojim zákazníkom 2,3 TWh elektriny a 1,9 TWh zemného plynu a vykázala tržby vo výške 14 mld Kč. Hospodársky výsledok pred zdanením činil 111,67 mil. Kč. Spoločnosť zobchodovala 15,775 TWh elektrickej energie vrátane burzovných obchodov.

EP ENERGY TRADING obsluhovala ku koncu roka takmer 55 tisíc odberných miest, čoho dosiahla okrem bežných obchodných aktivít významnými finančnými investíciami.

Ku koncu roka 2015 sa stala EP ENERGY TRADING, a.s. 100% vlastníkom Optimum Energy, s.r.o. a behom roka 2016 touto akvizíciou získala 14-tisícové portfolio zákazníkov v ČR.

V priebehu roka 2016 taktiež prevzala zákazníkov spoločností Západomoravská energetická s.r.o. a Energie pro život s.r.o., zaoberajúce se obchodom s elektrinou a zemným plynom, a to formou kúpy časti podniku týchto spoločností.

V tomto roku sa spoločnosť zameria na udržanie ziskovosti a to i napriek aktuálnym, vysoko konkurenčným podmienkam na trhu a opatrnému prístupu k riziku, ktorý spoločnost dodržuje. Aj naďalej chce upevňovať vzťahy so svojimi partnermi a hľadať nové príležitosti na prevzatie dodávateľov energií v ČR i na Slovensku.

Zvyšovanie loajality a spokojnosti našich zákazníkov, obchodných partnerov a zamestnancov je princip fungovania našej spoločnosti, na ktorého základe dosahujeme dlouhodobo dobrý finančný výsledok a môžeme tak obstáť v náročnom konkurenčnom boji“ komentuje Ing. Petr Švec, MBA, generálny riaditeľ spoločnosti.

 

 

EP ENERGY TRADING, a. s., (www.epet.cz) je spoľahlivým dodávateľom elektriny a zemného plynu domácnostiam, firmám i veľkoodberateľom v Českej republike a na Slovensku. Súčasne sa špecializuje na obchodovanie s týmito komoditami na veľkoobchodnom trhu.  Svojim zákazníkom ponúka profesionálny prístup, rýchle a otvorené konanie, kvalitné služby a najmä zaujímavé a konkurencieschopné ceny.

Na slovenskom trhu sa EP ENERGY TRADING, a. s., organizačná zložka (www.epet.sk), svojimi aktivitami zameriava na dodávku elektriny a zemného plynu.

Spoločnosť je súčasťou skupiny EP ENERGY, ktorá je jednotkou v dodávkach tepla a dvojkou vo výrobe elektriny v ČR. Vďaka ekonomickej sile tohto vlastníka, ktorý disponuje vlastnými zdrojmi energie, predstavuje EP ENERGY TRADING pre svojich zákazníkov stabilného partnera ponúkajúceho jedny z najlepších cenových podmienok na trhu a istotu dodržania zmluvných záväzkov.

EP ENERGY, a. s., (www.epenergy.cz) je dcérskou spoločnosťou ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU (EPH).