Elektrina

Pre firemných odberateľov do 30MWh za rok odoberajúcich elektrinu zo siete nízkeho napätia je pripravených 5 produktov, ktoré pokrývajú všetky spôsoby využitia elektriny.

Naša cenová ponuka dodávky elektriny je lacnejšia a výhodnejšia ako obdobné cenové ponuky dominantných obchodníkov.

Za zmenu dodávateľa si neúčtujeme žiadny aktivačný poplatok.

 

FIRMY – ceny za dodávku elektriny pre odberateľov do 30 MWh

Aktuálne cenníky

 

 

FIRMY – ceny za dodávku elektriny pre odberateľov nad 30 MWh

Pre firemných odberateľov nad 30MWh za rok odoberajúcich elektrinu zo siete nízkeho napätia  je cena za dodávku elektriny kalkulovaná na základe individuálnych požiadaviek zákazníkov a odvíja sa od odberového správania, platobných podmienok a ratingu zákazníka.

Radi vám pripravíme individuálnu cenovú ponuku, ak nám zašlete na adresu info@epet.sk nasledujúce podklady:

  • Identifikácia dopytujúceho (obchodné meno, IČO)
  • Zoznam odberných miest
  • Požadované obdobie dodávky
  • Požadovaný objem dodávky na zmluvné obdobie