Žiadosti a zmluvy

 DOMÁCNOSTI – elektrina

 • Ak máte záujem stať sa našim zákazníkom potom stačí vyplniť, podpísať a odoslať formuláre:


  Zmluva o združených službách na dodávku elektriny (editovatelné PDF; 796 kB)
  V prípade, že požadujete uzatvoriť Zmluvu o združených službách na dodávku elektriny pre viac ako 1 odberné miesto, prosíme vyplňte prílohu ku Zmluve, ktorou je Zoznam odberných miest

 • Súčasťou Zmluvy je aj podpísanie dokumentu Právo dotknutej osoby, ktorý sa podpisuje v súvislosti s ochranou osobných údajov.

FIRMY – elektrina

 • Ak máte záujem stať sa našim zákazníkom, potom stačí vyplniť, podpísať a odoslať formulár so žiadosťou:
  pre 1 odberné miesto:

  Zmluva_o združených službách na dodávku elektriny (editovatelné PDF; 796 kB)
  V prípade, že požadujete uzatvoriť Zmluvu o združených službách na dodávku elektriny pre viac ako 1 odberné miesto, prosíme vyplňte prílohu ku Zmluve, ktorou je Zoznam odberných miest

 • Ak požadujete, aby sme vás zastupovali pri všetkých úkonoch spojených so zmenou dodávateľa, potom vyplňte, podpíšte a zašlite nám nasledujúci formulár s Plnou mocou:

  Splnomocnenie pre proces zmeny dodávateľa – SSE-D (PDF; 297 kB)

  Splnomocnenie pre proces zmeny dodávateľa – ZSD (PDF; 756 kB)

  Splnomocnenie pre proces zmeny dodávateľa – VSD (PDF; 45 kB)

 • Ak požadujete ako náš zákazník zmenu zmluvy (zmena pripojenia, zmena hodnoty hlavného ističa, zmena distribučnej sadzby), potom vyplňte, podpíšte a zašlite nám nasledujúci formulár so žiadosťou:
  Žiadosť o zmenu zmluvy – firma
 • Ak požadujete ukončenie zmluvy, demontáž elektromera, prepis odberného miesta, potom vyplňte, podpíšte a zašlite nám nasledujúci formulár:
  Žiadosť o ukončenie zmluvy – firma

 

 

VEĽKOODBERATELIA – elektrina

 • Ak požadujete ako náš zákazník zmenu dohodnutých distribučných hodnôt v zmluve o združených službách na dodávku elektriny, potom vyplňte nasledujúci formulár so žiadosťou:
  Žiadosť o zmenu dohodnutých distribučných hodnôt E

 

Podpísaná Žiadosť vrátane požadovaných príloh musí byť doručená načas a to buď poštou na adresu EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, alebo naskenovaná a odoslaná elektronicky na e-mailovú adresu nášho obchodného zástupcu a zároveň na info@epet.sk.