Kto sme

Akciová spoločnosť EP ENERGY TRADING je spoľahlivým dodávateľom elektriny a zemného plynu domácnostiam, firmám a veľkoodberateľom v Českej republike a na Slovensku. Súčasne sa špecializuje na obchodovanie s týmito komoditami na veľlkoobchodnom trhu.

Svojim zákazníkom ponúka profesionálny prístup, rýchle a otvorené konanie, kvalitné služby a najmä zaujímavé a konkurencieschopné ceny. Je rešpektovanou alternatívou všetkých dominantných dodávateľov energií.

Kladie dôraz na odbornú a profesijnú kvalitu svojich zamestnancov. Ich dlhoročné skúsenosti v oblasti energetiky a predaja elektriny a zemného plynu sú garanciou vysokého štandardu poskytovaných služieb.

Spoločnosť je súčasťou energetickej skupiny EP ENERGY, ktorá je najvýznamnejším dodávateľom tepla a druhým najväčším výrobcom elektriny v Českej republike. Vďaka ekonomickej sile tohto vlastníka, ktorý disponuje vlastnými zdrojmi energie, predstavuje EP ENERGY TRADING pre svojich zákazníkov stabilného partnera ponúkajúceho jedny z najlepších cenových podmienok na trhu a istotu dodržania zmluvných záväzkov.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
EP ENERGY TRADING, a.s.
Obchodná firma EP ENERGY TRADING, a.s.
Právna forma akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti Klimentská 46, 110 02 Praha 1
IČO 27386643
DIČ CZ27386643
Hlavný predmet podnikania obchod s elektrinou
obchod s plynom
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestskeho súdu Praha, oddiel B, vložka 10233.
Číslo licencie na obchod s elektrinou 141017522
ID RÚT 810
EAN 8591824081006
Číslo licencie na obchod s plynom 240605079
EIC kód – elektrina 27X-EPET–––––––B
EIC kód – zemný plyn 27XG–––UET–––––U

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka 
Obchodná firma EP ENERGY TRADING, a.s.
organizačná zložka
Právna forma podnik zahraničnej osoby
(organizačná zložka podniku
zahraničnej osoby)
Sídlo spoločnosti Pribinova 25, 811 09 Bratislava,
Slovenská republika
IČO 36682071
DIČ 2022260251
Hlavný predmet podnikania obchod s elektrinou
obchod s plynom
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1420/B.
Číslo licencie na obchod s elektrinou 2006E 0228
Číslo licencie na obchod s plynom 2009P 0120
EIC kód 24X-UET-OZ-SK––G

 

AKCIONÁRSKA ŠTRUKTÚRA

Jediným akcionárom je spoločnosť EP ENERGY, a.s.,
so sídlom Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, IČ: 29259428
www.epenergy.cz

 

KTO JE EP ENERGY

  • 100% vlastník spoločnosti EP ENERGY TRADING, a.s.
  • strategický investor v energetickom sektore
  • najvýznamnejší dodávateľ tepla v Českej republike s dodávkou 22 000 000 GJ pre viac ako 360 tisíc domácností
  • druhý najväčší výrobca elektriny v ČR s ročnou výrobou cca 5 400 000 MWh, čo zodpovedá ročnej spotrebe približne 1,8 miliónov domácností

 

EP ENERGY, a.s. je dcérskou spoločnosťou ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU (EPH). 

 

 

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

PREDSTAVENSTVO
Predseda predstavenstva: Miodrag Maksimovič
Člen predstavenstva: Ing. Petr Švec, MBA
Člen predstavenstva: Ing. Ladislav Sladký
DOZORNÁ RADA
Predseda dozornej rady: Mgr. Michal Antonín
Člen dozornej rady: Mgr. Lenka Marečková
Člen dozornej rady: Marek Spurný
ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Miroslav Rozkoš
Ing. Petr Švec, MBA