Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Dňa 25. 5. 2018 nadobúda účinnosť Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, nariadenie Európského parlamentu a Rady EU 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, známej pod skratkou GDPR. Toto nariadenie prináša novú zjednotenú právnu úpravu pre ochranu a spracovanie osobných údajov.

Naša spoločnosť v rámci svojej činnosti spracováva osobné údaje, prevažne v pozícii správcu a na ich ochranu kladie veľký dôraz.

Radi by sme Vás oboznámili so zásadami spracovania osobných údajov v našej spoločnosti: