Vedenie spoločnosti

Portfolio Management a Energetická Komunikace

Ing. Petr Švec, MBA
generálny riaditeľ

 

Ing. Ladislav Sladký
Riaditeľ Business Development

 

Ing. Miroslav Rozkoš
Country manager – oblasť Slovensko

 

Roman Klement
Riaditeľ Divízia Predaj

 

Ing. Ľuboš Markušovský
Riaditeľ Divízie Obchodný Dispečing

 

Ing. Michal Šindýlek
Riaditeľ Divízie Portfolio Management a Energetická Komunikácia