Tlačové správy

20.9.2017

EP ENERGY TRADING zverejnila hospodárske výsledky za rok 2016

Spoločnosť EP ENERGY TRADING, a. s., dodala v roku 2016 svojim zákazníkom 2,3 TWh elektriny a 1,9 TWh zemného plynu a vykázala tržby vo výške 14 mld Kč. Hospodársky výsledok pred zdanením činil 111,67 mil. Kč. Spoločnosť zobchodovala 15,775 TWh elektrickej energie vrátane burzovných obchodov. EP ENERGY TRADING obsluhovala ku koncu roka takmer 55 tisíc odberných miest, čoho dosiahla okrem bežných obchodných aktivít ...   Viac