Náš Business

EP ENERGY TRADING sa okrem predaja elektriny a plynu koncovým zákazníkom (plyn iba v ČR) zameriava tiež na obchodovanie s týmito komoditami. Nákup a predaj elektriny na veľkoobchodnom trhu má na starosti divízia Obchodovania s elektrickou energiou.

Pôsobíme na českom a slovenskom trhu a prostredníctvom obchodných partnerov taktiež v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku a balkánskych štátoch.

Obchodujeme na energetickej burze PXE (Power Exchange Central Europe) a EEX (Nemecko), máme prístup na EPEX, HUPX (Maďarsko) a brokerské platformy 42 Financial Services, TFS, ICAP, GFI, Spectron, taktiež i v rámci ďalších platforiem, akou je napr. OKTE (Operátor trhu s elektrinou v SR, ktorý organizuje denný trh).

HLAVNÉ AKTIVITY:

  • vykupujeme všetku elektrinu vyrobenú vo ,,vlastných“ výrobných kapacitách (od spoločností v rámci štruktúry materskej spoločnosti EP Energy)
  • zaisťujeme všetky dodávky elektriny pre našich koncových zákazníkov (domácnosti, firmy, veľkoodberatelia)
  • vykonávame obchodné aktivity v rámci ,,čistého“ tradingu na veľkoobchodnom trhu s elektrinou v regióne CEE (Česká republika, Nemecko, Slovenská republika, Maďarsko)
  • sme účastníkom a tvorcom trhu na Power Exchange Central Europe

Aktívny prístup k aukciám cezhraničných prenosových kapacít dáva predpoklady k tomu, aby naša spoločnosť bola jedným z najvýznamnejších vývozcov elektrickej energie z Českej republiky. Usilujeme sa taktiež o neustály rozvoj importných príležitostí.

Jednou z našich najvyšších priorít je spolupráca s nezávislými výrobcami elektrickej energie a to nielen v podobe jednorázových nákupov, ale taktiež v rámci systematickej spolupráce spojenej s prevzatím zodpovednosti za odchýlku.

Kladieme dôraz na odbornú kvalitu a vysoké pracovné nasadenie našich zamestnancov a súčasne sa snažíme aktívne rozvíjať obchodné vzťahy so všetkými významnými obchodníkmi s elektrickou energiou. Medzi hlavné atribúty našej práce patrí dôveryhodnosť, spoľahlivosť, flexibilita a ústretovosť. Našim cieľom je neustále posilňovať postavenie spoločnosti na českom a slovenskom trhu a v západnej Európe.

 

HISTÓRIA

1994

Dňa 13. decembra 1994 bola na zakladajúcom valnom zhromaždení založená spoločnosť Prvá energetická a.s. (PEAS) a vznikla zápisom do obchodného registra v Prahe 6 – Dejviciach dňa 03. februára 1995.

PEAS prevádzkoval elektronický obchodný portál E-Broker, založený na automatickom párovaní ponúk a dopytov (svojho času jediný na českom trhu).

2005

Dňa 18. februára 2005 došlo k zmene akcionárskej štruktúry. Na základe podpisu zmluvy o prevode cenných papierov sa novým akcionárom stal JUDr. Daniel Křetínský.

K 31. decembru 2005 je jediným akcionárom spoločnosti Prvá energetická a.s. spoločnosť J&T FINANCE GROUP, a.s.

2006

Spoločnosť začína realizovať stratégiu, ktorú prináša nový vlastník, a podľa toho prestavuje procesy v spoločnosti.

2009

Spoločnosť Prvá energetická a.s. sa stáva súčasťou Energetického a priemyslového holdingu, a.s., kde plní úlohu jediného ,,trading house“ skupiny.

2013

K 1. januáru 2013 došlo k zlúčeniu spoločností EP ENERGY TRADING, a.s., a Prvej energetickej a.s. Nástupníčkou spoločnosti sa stala EP ENERGY TRADING a značka PEAS tak zanikla. V rámci spoločnosti vzniklo samostatné oddelenie zaoberajúce sa obchodovaním s elektrinou.