Objemy obchodov

ZOBCHODOVANÁ ELEKTRINA

 Graf_obchodovani_EE_2013

ZOBCHODOVANÝ PLYN

Graf_obchodovani_ZP_2013