Plyn

Pre odberateľov plynu kategórie stredný odber a veľkoodber máme pripravený špeciálny produktový rad TOP.

Produktový rad TOP znamená individuálny prístup a profesionálny servis našich skúsených obchodných zástupcov.

 

PREHĽAD PRODUKTOV V PRODUKTOVOM RADE TOP:

FIX 100%

Cena za komoditu je stanovená ako fixná na pevné množstvá plynu nakúpené pri uzavretí zmluvy.

FIX 100 % Postupne

Cena za komoditu je stanovená ako jednozložková fixná cena, ktorej výška je stanovená na základe váženého priemeru čiastkových nákupov.

FIX  + BURZA

Cena za komoditu je stanovená ako fixná na pevné množstvá plynu nakúpené pri uzavretí zmluvy. Množstvo odobrané nad pevné množstvo v danom mesiaci je fakturované podľa ceny plynu stanovenej vzorcom podľa aktuálnych burzových cien v Nemecku kótovaných na EEX.

FIX  + BURZA Postupne

Cena za komoditu je stanovená ako fixná cena, ktorej výška je stanovená na základe váženého priemeru čiastkových nákupov. Množstvo odobrané nad pevné množstvo v danom mesiaci je fakturované podľa ceny plynu stanovenej vzorcom podľa aktuálnych burzových cien v Nemecku kótovaných na EEX

INDIVIDUÁLNA PONUKA

Ponuka pripravená podľa požiadaviek zákazníka

 

VEĽKOODBER – cena za dodávku plynu

Cena za dodávku plynu je kalkulovaná na základe individuálnych požiadaviek zákazníkov a odvíja sa od odberového správania, platobných podmienok a ratingu zákazníka.

Radi vám pripravíme individuálnu cenovú ponuku, ak nám zašlete na adresu info@epet.sk nasledujúce podklady:

  • Identifikácia dopytujúceho (obchodné meno, IČO)
  • Zoznam odberných miest
  • Požadované obdobie dodávky
  • Požadovaný objem dodávky na zmluvné obdobie (v excelovskej tabuľke rozdelenie predpokladaných spotrieb za každé odberné miesto do jednotlivých mesiacov na obdobie dodávky)
  • Požadovaný produkt
  • Prípadné individuálne požiadavky