Co je přímé a nepřímé měření elektřiny?


Datum vydání: 11. 7. 2018

Narazili jste na pojem přímé či nepřímé měření elektřiny a přemýšlíte, co to znamená a zda se to nějakým způsobem dotýká i vašeho odběru elektřiny?

Přímé vs. nepřímé měření

Velmi zjednodušeně lze říct, že k přímému měření elektřiny dochází ve chvíli, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina, která proudí do vaší nemovitosti. Pro měření není v takové situaci potřeba používat žádné měřicí transformátory. Přímé měření se používá u odběru elektřiny ve většině běžných případů, tedy u rodinných a panelových domů, restaurací, škol a dalších městských budov.

Naproti tomu k nepřímému měření dochází při měření vysokých příkonů, kdy je měřený proud nebo i napětí vyšší a není tak reálné ho měřit standardním elektroměrem. V takových situacích je proto nutné použít pro měření elektřiny elektroměr v zapojení s měřicími transformátory proudu (či transformátory napětí), kterými veškerá měřená elektřina prochází a které hodnoty proudu v daném poměru snižují. Elektroměrem pak protéká proud o maximální hodnotě 5 A. Aby poté bylo možné zjistit skutečnou hodnotu odběru elektrického proudu, naměřená hodnota se ve stejném poměru opět vynásobí, a tak elektroměr ukazuje hodnotu reálného odběru elektřiny v daném místě.

Podle toho, na kterou stranu jsou transformátory připojeny, lze rozlišovat primární měření (transformátor je na straně vyššího napětí), nebo sekundární měření (transformátor je na straně nižšího napětí).

Co to pro vás znamená?

Patříte-li tedy ke standardním odběratelům elektřiny, pak se vás týká pouze přímé měření elektřiny. Vystačíte si s běžným elektroměrem, který je určen pro přímé měření napětí 230 V. Měl by však být vždy plně certifikovaný.

V případě, že jste v situaci, kdy řešíte odběr vysokého napětí, doporučujeme vám kontaktovat přímo dodavatele elektřiny. Dopředu tak předejdete všem úskalím a problémům, se kterými je nepřímé měření odběru elektřiny spojeno.

Potrebujete pomoc? Zavolajte nám, alebo napíšte email.

tel.: 02/33 55 35 15 / e-mail: info@epet.sk / využite sekciu pre zákazníkov