Dotace na plynové kondenzační kotle: vše o kotlíkových dotacích


Datum vydání: 26. 10. 2018

Kotlům na tuhá paliva již dávno odzvonilo. Staré kotle nadměrně zatěžují životní prostředí. Produkce prachových částic, oxidu uhličitého a dalších škodlivin je zvláště v době, kdy jsou na trhu dostupné mnohem ekologičtější zdroje vytápění, zbytečně vysoká. Moderní alternativy jsou však pro většinu lidí poměrně nákladné. Od roku 2014 však mohou majitelé rodinných domů v rámci svých krajů žádat o finanční podporu prostřednictvím tzv. kotlíkových dotací.

V rámci druhé výzvy dotací na plynové kondenzační kotle by podle předběžných odhadů mělo být vyměněno celkem 35 tisíc původních kotlů. Kraje na to mají k dispozici 3,4 miliardy korun. Tyto finanční prostředky přerozdělí mezi žadatele, kteří splní veškeré požadavky na vyplacení dotace.

Na co je možné kotlíkové dotace využít?

Investiční náklady se zpravidla skládají z několika samostatných složek. Na většinu z nich je možné dotaci získat. K těmto položkám patří například náklady na pořízení ekologického zdroje tepla, který odpovídá dotačním podmínkám. Hlavním kritériem je, aby zvolené nízkoemisní zařízení splňovalo Směrnici o Ekodesignu. Dotaci je možné uplatnit také na odbornou instalaci moderního vytápěcího systému, na rekonstrukci otopné soustavy, na novou otopnou soustavu a související stavební práce včetně úpravy spalinových cest. Dotaci lze získat také na zpracování nezbytné projektové dokumentace.

O dotaci mohou zájemci žádat prostřednictvím elektronického formuláře u příslušného krajského úřadu, nebo využít služeb specializovaných firem, které majiteli rodinného domu s kompletním podáním žádosti a realizací výměny vytápěcího systému pomohou. 

Až 75% dotace na kondenzační plynový kotel

Výše finanční podpory, na kterou žadatel získá nárok, se odvíjí od několika faktorů. Jedním z nich je zvolený zdroj tepla. V případě topení plynem pomocí plynových kondenzačních kotlů je možné získat zpět až 75 % z celkových investičních nákladů. Maximální limit dotace může v běžných zónách činit až 95 000 Kč. V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší se může výše dotace vyšplhat dokonce až na 102 500 Kč. Prioritou a účelem dotačního programu přitom zůstává zlepšení ovzduší v nejvíce postižených oblastech. Ve vybraných zónách je proto žadatelům při schválení dotace automaticky vyplácen speciální bonus ve výši 7 500 Kč.

Další bonus s programem Nová zelená úsporám

Na opatření vedoucí k úspoře energie lze získat ještě další finanční obnos. Kombinací tzv. kotlíkových dotací s programem Nová zelená úsporám dosáhnou žadatelé, kteří splní stanovené podmínky, například až na dvacetitisícový bonus v případě výměny oken, dveří a zateplení rodinného domu. Rozhodnete-li se pro instalaci nového kombinovaného kotle, výše bonusu se pak dokonce zvýší až na 40 000 Kč.

Majitelé rodinných domů si tak jednoduše zvelebí svou nemovitost, zvýší si životní standard a navíc přispějí ke zlepšení životního prostředí. A to vše za pouhý zlomek celkových finančních nákladů.

Kotlíkové dotace jsou v současné době vypláceny v rámci Operačního programu Životní prostředí. Majitelé rodinných domů by měli mít šanci žádat o kotlíkové dotace minimálně do roku 2020. S výměnou starých zdrojů tepla za ekologičtější varianty vytápění však rozhodně dlouho neotálejte. Při udělování dotací totiž platí pravidlo: Kdo dřív podá žádost a splní všechny stanovené podmínky, ten dostane finanční příspěvek. Množství finančních prostředků vyčleněných na tzv. kotlíkové dotace je omezený a zájem žadatelů je veliký. Pokud tedy zvažujete využití tohoto dotačního programu, rozhodně na nic nečekejte.

Potrebujete pomoc? Zavolajte nám, alebo napíšte email.

tel.: 02/33 55 35 15 / e-mail: info@epet.sk / využite sekciu pre zákazníkov