Menu

Zmluva, platby, zálohy

K akému dátumu mám platiť zálohy?

Zmluva, platby, zálohy

Zálohové platby za dodávku elektriny / plynu plaťte štandardne k  15. dňu v mesiaci, pokiaľ nie je...

Máte inú otázku? Poďme to prebrať.

  • info@epet.sk

  • 02/33 55 35 15

    Pracovné dni 8:00 – 16:00 hodin

Potrebujete pomoc? Zavolajte nám, alebo napíšte email.

tel.: 02/33 55 35 15 / e-mail: info@epet.sk / využite sekciu pre zákazníkov