Menu

Zmluva, platby, zálohy

Zmena spôsobu platby

Zmluva, platby, zálohy

Pokiaľ si prajete zmeniť váš súčasný spôsob platieb, kontaktujte našu zákaznícku linku 02 33 55 35 15 , ktorá...

Kam mám posielať platby?

Zmluva, platby, zálohy

Všetky údaje, ako číslo účtu a variabilný symbol, nájdete na vašej faktúre alebo platobnom kalendári .

Ako môžem platiť za energie?

Zmluva, platby, zálohy

Prevodný príkaz  jednorázový príkaz  – Úhradu zrealizujete vo svojej banke na základe...

Ako uhradím omeškanú platbu?

Zmluva, platby, zálohy

Uhraďte platbu v čo najbližšom termíne priamym vkladom v banke alebo prevodným príkazom . Prijaté...

Kedy a ako mi príde preplatok?

Zmluva, platby, zálohy

Preplatok vám pošleme na účet, ktorý aktuálne evidujeme k vašej zmluve. Preplatok budete mať na účte najneskôr...

Čo je to elektronická fakturácia?

Zmluva, platby, zálohy

Faktúru za dodávku elektriny a zemného plynu posielame e-mailom vo formáte pdf. Elektronická faktúra je...

Potrebujem zmeniť kontaktné údaje. Čo mám robiť?

Zmluva, platby, zálohy

Pošlite nám kópiu alebo sken dokumentu so zmenou kontaktných údajov na našu korešpondenčnú alebo emailovú...

Asi mám zle vypočítanú zálohovú platbu. Môžem zmeniť jej výšku?

Zmluva, platby, zálohy

Pokiaľ si prajete zmeniť výšku záloh, zavolajte nám na zákaznícku linku 02 33 55 35 15 alebo pošlite e-mail...

Prišla mi upomienka. Čo mám robiť?

Zmluva, platby, zálohy

Odoslali ste platbu? Zavolajte nám na zákaznícku linku 02 33 55 35 15 alebo pošlite e-mail na info@epet.sk ....

Neprišiel mi s faktúrou nový platobný kalendár. Čo mám robiť?

Zmluva, platby, zálohy

U niektorých odberných miest sú platobné kalendáre vystavené vždy od obdobia 1. 1. do 31. 12. a sú platné po...

Máte inú otázku? Poďme to prebrať.

  • info@epet.sk

  • 02/33 55 35 15

    Pracovné dni 8:00 – 16:00 hodin

Potrebujete pomoc? Zavolajte nám, alebo napíšte email.

tel.: 02/33 55 35 15 / e-mail: info@epet.sk / využite sekciu pre zákazníkov